Česká filharmonie věnovala koncert studentům a zaměstnancům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Filharmonie věnovala koncert 30. ledna 2024 ve Dvořákově síni Rudolfina zaměstnancům, studujícím a podporovatelům FF UK jako výraz upřímné sounáležitosti a pomoci na cestě k obnově akademického života. Zazněla Symfonie č. 3 od česko-rakouského skladatele a dirigenta Gustava Mahlera (1860–1911) pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. FF UK děkuje za uspořádání koncertu všem členům filharmonie i organizátorům z řad fakulty.


Související články