Profesorka a doktorand z FF UK převzali ocenění nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

V den předcházejícímu Dni boje za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni studentstva 16. listopadu 2023 nadace udělila Medaili Josefa Hlávky prof. Libuši Duškové z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK a Cenu Josefa Hlávky doktorandovi filmové vědy Jiřímu Sirůčkovi.

Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc., byla oceněna za celoživotní dílo ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Je zakladatelkou a hybnou silou nové éry anglických jazykovědných studií po roce 1989. Odborný přínos prof. Libuše Duškové překračuje i hranice České republiky a má významný vliv na vývoj oboru v celé Evropě. Ve svém výzkumu spojuje nejnovější trendy v lingvistických anglistických studiích s tradicemi Pražské lingvistické školy jazykovědné a Pražského lingvistického kroužku, a to ji činí výjimečnou osobností v oboru. „Paní profesorka Libuše Dušková zanechala výraznou stopu v oblasti anglistické lingvistiky a jazykovědných studií. Je vzorem pro všechny, kteří se věnují jazykovědnému výzkumu a vzdělávání. Její mravní integrita a schopnost vést a inspirativně vychovávat mladší kolegy a studenty jsou nepřehlédnutelné,“ popsala vědecký a společenský význam oceněné profesorky prorektorka UK doc. Markéta Martínková.

Profesorka medaili převzala v zastoupení.

Mgr. Jiří Sirůček byl oceněn za svou diplomovou práci, kterou vydal pod názvem Neklidná hranice: Posthumanistická planetární (po)etika. Představuje v ní nejrůznější snímky a umělecká díla, která tematizují současnou krizi a odhalují skryté a do teď neviditelné ne-lidské rozměry naší planety. Skrze vlastní tvorbu se zamýšlí nad možnostmi nadindividuální tvorby, která může být etickým gestem, jakož i nad možnostmi kooperace s digitálními médii, které dovolují proměnu hlediska a integraci jinak koncipovaného myšlení, než je to lidské. Součástí práce je také osobní vstup mladého tvůrce, který je členem uměleckého kolektivu BCAA.


Nejstarší česká nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových byla Josefem Hlávkou založena v roce 1904. Od té doby prostřednictvím udílení Cen Josefa Hlávky podporuje vynikající studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.

Všechny laureáty z Univerzity Karlovy naleznete zde.


Související články