Univerzita Karlova vyhlašuje druhé kolo interní grantové výzvy UKa!

Grantem univerzita podporuje studentské projekty určené k propagaci UK mezi středoškoláky, ale i studenty bakalářských programů z jiných vysokých škol, žáky druhého stupně základních škol a širokou veřejností. Přihlášky posílejte do 15. května 2023.

Vítány jsou všechny nové, odvážné a kreativní nápady, nejdůležitější však je jejich smysluplnost v propagaci univerzity.

Oproti loňskému prvnímu ročníku má druhé kolo UKa! novinku v podobě bonusových kritérií, k nimž bude komise přihlížet při hodnocení projektů:

  • zaměření projektu na propagaci UK v zahraničí
  • mezifakultní spolupráce v rámci fakult a ústavů UK
  • realizace projektu v univerzitním vzdělávacím centru Didaktikon v Kampusu Hybernská

Všechny podrobnosti a podmínky a také informace o projektech vybraných v prvním ročníku UKa! naleznete na webu UKa!

 

 


Související články