Výstava Ošklivé rukopisy Kříže z Telče (1434–1504) končí již 19. března

Kříž z Telče opsal nebo opatřil poznámkami více než 25 000 stran středověkých rukopisů různorodými texty. Jde o vzácnou sbírku, která poskytuje jedinečné svědectví o středověkém myšlení a kultuře. Výstavu uspořádala prof. Lucie Doležalová z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK se svými studenty. Otevřená je od úterý do neděle (10:00–18:00) v Galerii Klementinum.

Středověké rukopisy uložené v Národní knihovně České republiky pocházejí z větší části až ze 14. a 15. století. Nejde o bohatě iluminované kodexy ze vzácného pergamenu, ale často o zběžně psané, neúhledné či dokonce „ošklivé“ papírové svazky. Výstava představí ty z nich, které prošly rukama jediného velmi aktivního písaře a sběratele Kříže z Telče, jenž ke konci života působil v augustiniánské kanonii v Třeboni.

V rámci cyklu přednášek Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR se bude 14. března také konat přednáška „Rozmanitá malá dílka perem Kříže z Telče“ v Zasedacím sále v 1. patře od 17:00. Prostřednictvím jeho pera tedy bude nejprve nastíněn vývoj středověkého písma a jeho pozdní podoba a poté bude pozornost věnována několika Křížovým rukopisům po obsahové stránce.

Přednášet bude Světlana Müllerová a Ondřej Fúsik z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK, Jakub Kozák z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a studentka řeckých a latinských studií Kristýna Loušová.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK