Prof. Miroslav Petříček obdržel francouzský Řád akademických palem

Insignii rytíře za dlouholetý přínos k rozvoji česko-francouzských vztahů si profesor z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK převzal 31. ledna 2023 z rukou francouzského velvyslance Alexise Dutertreho. Předávání proběhlo na Velvyslanectví Francie v Praze.

Ve svém projevu velvyslanec vyzdvihnul Petříčkovo soustavné propojování české a francouzské myšlenkové tradice, a to jednak prostřednictvím jedinečných překladů, čítajících okolo 150 filozofických knih, jednak kritickým rozvíjením myšlenek francouzské fenomenologie či dekonstrukce ve vlastních dílech, jako jsou například Majestát zákona či Filosofie en noir.

Prof. Petříček svou děkovnou řeč zakončil ujištěním, že ocenění chápe méně jako vyznamenání za již vykonané zásluhy, ale spíše jako závazek do budoucna, který bude třeba naplnit další překladatelskou a kriticko-filozofickou prací.

Foto: Velvyslanectví Francie v Praze


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK