Stavební práce v průjezdu hlavní budovy

Ve dnech 30. 9. – 3. 10. 2022 budou probíhat stavební práce v průjezdu hlavní budovy (výstup do Valentinské ulice). V uvedené dny nebude do tohoto prostoru umožněn vstup osobám ani vjezd vozidlům.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK