Freemoveři z Ukrajiny a stipendisti Borise Němcova se setkali se zástupci vedení FF UK

Od začátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině přijala naše fakulta více než 40 studentů a studentek z Ukrajiny. Naprostou většinu z nich tvoří takzvaní freemoveři – tedy ti, kteří jsou stále studenty ukrajinských univerzit, ale nemohou v současné chvíli pokračovat ve studiu ve své rodné zemi.

Filozofická fakulta UK se navíc spojila s Nadací Borise Němcova za svobodu a Ziminovou nadací a v dubnu 2022 vyhlásila pět dvouletých stipendií pro ukrajinské občany a občanky. Ta jsou určena pro mladé lidi do 26 let, kteří v současnosti nestudují na žádné jiné vysoké škole – většinou se jedná o osoby, které během počátku válečného konfliktu dokončovaly poslední ročník střední školy, přičemž nemohli, i přes svou motivaci, navázat studiem na vysoké škole. Podobně jako tomu je u programu „free mover“ pro ukrajinské občany, pojí se ke stipendiu Borise Němcova měsíční finanční podpora ve výši 15 tisíc korun. FF UK tak všem poskytuje možnost prohlubovat své znalosti a dovednosti na spřízněných oborech.

V polovině června 2022 se zástupci vedení FF UK – proděkanka pro studium a přijímací řízení Andrea Hudáková, proděkan pro zahraničí Milan Žonca a proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Michaela Slussareff – setkali s freemovery z Ukrajiny a stipendisty Borise Němcova. Celé setkání probíhalo v českém jazyce a i přes velice krátký pobyt v České republice byli všichni zúčastnění schopni porozumět a mluvit česky. Cílem bylo nejen osobní seznámení s našimi novými studenty a studentkami, ale i zjišťování, zda nepotřebují další podporu. Všichni zúčastnění jsou velice motivováni možnostmi dalšího studia na fakultě, proto jim byly zodpovězeny všechny dotazy týkající se dodatečného a mimořádného přijímacího řízení na fakultu, které se bude konat na konci letošního srpna.

V současné době mají za sebou všichni tito studenti již téměř dva měsíce intenzivní výuky českého jazyka. Nastoupili za velmi komplikovaných životních podmínek, kdy museli rychle opustit svou zem a adaptovat se na novou situaci. Svatava Škodová, ředitelka Ústavu bohemistických studií, na který většina studentů na kurzy dochází, doplňuje: „Pokud si představíte dané okolnosti, není to určitě ideální začátek, jak se vrhnout do vysokoškolského studia v cizí zemi a koncentrovaně se soustředit; čtyři hodiny intenzivně pracovat ve škole v semináři a následně pokračovat doma, protože pro studium na vysoké škole je nutná minimálně dokončovaná jazyková úroveň B1, příhodněji však úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Musím ale říct, že naši studenti se do studia vrhli se zarputilostí, jakou bychom si přáli i v dalších kurzech. Už po měsíci bylo jasné, že se jazykově posunují tak, že je skutečně možné, aby se jazykově připravili natolik, aby na konci srpna či začátku září zvládli dodatečné přijímací řízení v češtině.“

„Studenti za sebou mají první fázi přípravy, během níž se jim věnovala lektorka anticipující zvláštnosti interferencí mezi ukrajinštinou a češtinou a byla připravena vysvětlovat v případě potřeby paralelně ukrajinsky,“ doplňuje Svatava Škodová. „V další fázi výuky počítáme jednak s intenzivním nácvikem češtiny v Moodle kurzu, jednak ale také se změnou lektora, který se již bude zaměřovat na komplikované gramatické i lexikální jevy bez jejich prezentace na pozadí ukrajinštiny.  Ukrajinským studentům přejeme, aby ve svém nasazení nepolevili. Zatímco si ostatní studenti budou užívat letního volna, je čeká stále stejný pracovní režim.

Jako zástupci Filozofické fakulty jsme velice hrdí, že můžeme tímto způsobem pomáhat mladým a motivovaným lidem na jejich cestě za hodnotným vzděláním. Konkrétně také děkujeme Renatě Jamin ze Zahraničního oddělení FF UK, Ivaně Skenderija z programu Czech Studies a všem dalším osobám, které našim ukrajinským studentům pomáhají ve formálních a administrativních úkonech, protože jde mnohdy o aktivity, které jsou nad rámec jejich běžné agendy.


Související články