Vychází nové vydání klasického díla české literatury

V nakladatelství LEVYN vychází polokritické vydání experimentálního románu Josefa K. Šlejhara Peklo. Svazek edičně připravil včetně doslovu „Šlejharova snaha o únik z pekla“ a ediční poznámky dr. Zdeněk Beran z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK.

Román, pojatý jako expresivní hudební kompozice a založený na básnické síle Šlejharova nezvykle vypjatého jazyka, svojí experimentální povahou v mnohém překonal dobu svého vzniku. Součástí publikace je rovněž manifest České moderny z roku 1896, k němuž se Šlejhar svým podpisem přihlásil a jehož zásady jeho próza reflektuje.

Anotace knihy

Tovární prostor, jímž dané noci prochází hlavní hrdina, mladý inženýr kontrolující chod všech pracovišť a autorovo bezejmenné alter ego, je vybudován jako pekelný, bezcitně surový obraz moderního světa, ve kterém se člověk stává otrokem hmoty. Lidé pracující v útrobách mohutného průmyslového kolosu neznamenají o mnoho víc než součástky, které mají svou vyčerpávající činností přispívat k ustavičné, nikdy se nezastavující produkci. Od malých dětí, sirotků bez domova, až po vetché stařeny, jež jsou svým potomkům doma na obtíž, všichni dřou v mnohahodinových směnách zapřaženi do téže práce, mnozí tak i umírají, nejednou tragicky, a jsou okamžitě nahrazováni dalšími ze zástupů čekajících před tovární branou. Z tohoto světa nekonečné dřiny, bezcitnosti a často i surovosti vidí hrdina jedinou možnost úniku ve vysvobozující mystické moci lásky, již pro něho ztělesňuje dívka Marie. Za vidinou tohoto vysvobození po celou noc spěje, stále více si vědom toho, že bez lásky, hlubokého soucitu a skutečného sbratření všech živých tvorů se současný člověk nedokáže z otrockých pout moderní civilizace vymanit.


Související články