Galerie antického umění v Hostinném je znovu otevřena

V pátek 6. května se veřejnosti znovu otevřela Galerie antického umění v kostele Františkánského kláštera v Hostinném s exponáty, které spravuje Ústav pro klasickou archeologii FF UK. Jejich čištění a restaurování spolu s renovací samotné galerie zabralo tři roky. Úvodní slovo během slavnostního znovuotevření pronesla děkanka FF UK dr. Eva Lehečková a starostka města Hostinné Dagmar Sahánková.

Reprezentativní výběr ze Sbírky odlitků antické plastiky, která byla nashromážděna převážně v průběhu 19. století, zahrnuje bezmála stovku kopií slavných památek antického sochařství. Světovými unikáty jsou zejména rekonstruované sochy a sousoší ztracených nebo zničených originálů, které jsou k vidění pouze v této galerii. Originály naprosté většiny soch jsou vystaveny ve významných světových muzeích, galerie tak nabízí návštěvníkovi jedinečnou příležitost obdivovat tato díla pod jednou střechou.

Nová koncepce zohledňuje nejen chronologický vývoj řeckého a římského sochařství, ale představuje i dílčí témata, např. zaujetí mužským tělem, vznik ženského aktu či stylizaci římské aristokracie do božské podoby. Dvojlodnímu raně baroknímu prostoru dominuje slavná Níké Samothrácká – monumentální okřídlená ženská figura v průsvitné říze, deroucí se proti větru a zosobňující vítězství.

Klášter v Hostinném vystavuje antické sochy již déle než padesát let, které oslavují touhu člověka po dokonalosti a hledání harmonie. Další část Sbírky odlitků FF UK je od roku 2016 vystavena na státním zámku Duchcov.

 

Foto: Angela Veselá


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK