Studenti z Filozofické fakulty UK obdrželi Cenu rektorky Univerzity Karlovy

Cenu rektorky UK pro nejlepší absolventy 2020/2021 v kategorii společenskovědních a humanitních programů získal Vít Adamovský, absolvent maďarských studií a germanistiky. Mimořádnou cenu rektorky UK převzala Veronika Ungrová, absolventka bohemistiky.

 

Cena rektorky UK pro nejlepší absolventy se uděluje se studentům bakalářského nebo magisterského programu, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.

Bc. Vít Adamovský absolvoval bakalářský studijní program Filologie – Středoevropská studia (maďarská studia) a Německý jazyk a literaturu. Na obor nastupoval s minimální znalostí maďarštiny a jazyk si osvojil zpracováním bakalářské práce Maďarský šamanismus a jeho prvky v maďarských lidových pohádkách, která svým obsahem i rozsahem značně přesahuje běžnou úroveň bakalářských prací.

Aktuálně studuje navazující magisterský studijní program Středoevropská studia – Maďarská studia.


Mimořádná cena rektorky UK se pak studentům uděluje za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.

Bc. Veronika Ungrová se v době koronavirové pandemie (od dubna 2020 do června 2021) aktivně podílela na zajištění dobrovolnického programu realizovaného v rámci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Cílem dobrovolnického doučování bylo například podpořit žáky v době, kdy ještě neprobíhala aktivní forma distančního vyučování, a později jim pomoci zvládnout nastalou situaci. Šlo převážně o žáky z jinojazyčného prostředí, děti zaměstnanců nemocnic nebo rodičů s nedostatečným rodinným zázemím.

V akademickém roce 2021/2022 studuje 3. ročník navazujícího magisterského studijního programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy.


Seznam všech oceněných naleznete zde.

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK