Finále univerzitního kola oxfordské soutěže Map the System se zúčastní studenti z FF UK

Historicky první finále interdisciplinární oxfordské soutěže Map the System na Univerzitě Karlově se uskuteční v pondělí 25. 4. 2022 od 16 hod. online. V soutěži jsou 4 týmy se studenty z FF UK. Vítězný tým pojede na světové finále do Oxfordu.

Projekty studentů FF UK, které budou soutěžit o účast na světovém finále v Oxfordu 2022:


Diskriminace osob na základě nadváhy a obezity v ČR

Členové týmu: Petra Pilcová (Sociální práce FF UK)

Anotace projektu: Diskriminace osob, které mají nadváhu nebo jsou obézní je jedna z mála forem diskriminace, která je ve společnosti ještě tolerována, dokonce i podporována. Studie z USA ukazují, že tato diskriminace je stále přítomna. Dokonce v USA existuje organizace pro podporu práv těchto lidí. Samozřejmě, že nadváha a obezita nejsou zdravé, ale tyto osoby jsou v první řadě lidé a mají stejná práva jako ostatní. Tedy i právo na to nebýt diskriminován z jakéhokoliv důvodu. Čím dál více se objevují případy, kdy u dané osoby vedla tato diskriminace k poruše příjmu potravy. Cílem projektu je poukázat na to, že tato diskriminace vůbec existuje, a šířit o ní osvětu.


Domácí násilí v České republice

Členové týmu: Viktorie Vondráčková (Psychologie, FF UK), Ludmila Rašková (FSV UK), Sabina Landovská (FHS UK), Eliška Lipková (FSV UK), Nela Kozáková (PF UK), Veronika Králová (PF UK)

Anotace: Domácí násilí patří v České republice, společně s problematikou rovnosti pohlaví, mezi stále opomíjená témata. Devět z deseti obětí domácího násilí v ČR neoznámí policii trestný čin, který je na nich spáchán. Dostupnost specializovaných sociálních služeb a azylových domů pro oběti domácího násilí je v ČR velmi nízká. Velkou část těchto míst pomoci proto pokrývají zejména neziskové organizace, nikoliv státní správa. Náš tým by se rád podílel na zmapování míst v systému, jež jsou u nás nefunkční.


Systém zpracování bioodpadu v Praze

Členové týmu: Jitka Vlčinská (Sociální pedagogika, FF UK), Barbora Aradská (Filmová studia, FF UK), Kateřina Fantová (Historie, FF UK), Kateřina Faltýnková (PřF UK)

Anotace: Co může člověk žijící v Praze dělat s bioodpadem, který vyprodukuje (kromě toho, že ho vyhodí do směsného odpadu)? Tato otázka nám připadala naléhavá, protože jsme se s ní osobně setkali už dříve – a zjistili jsme, že je složitější, než jsme čekali. Rozhodně složitější než třídění jiných druhů odpadu. Bioodpad tvoří až 60 % komunálního odpadu, kde působí jen problémy, zatímco by se dal přeměnit na cenný produkt – kompost. Proto jsme se rozhodli prozkoumat všechny možnosti, které domácnosti (tedy ne firmy) mají. Chceme také zkoumat překážky, motivaci a skutečné využití bioodpadu.


Znásilnění v ČR

Členové týmu: Lucie Heráčková (Sociologie, FF UK; PF UK) a Viktorie Housová (Sociologie, FF UK)

Anotace: V roce 2021 zasáhlo Českou republiku několik mediálních kauz týkajících se znásilnění, které výrazně ovlivnily společenský diskurz této problematiky. Dříve byla česká společnost k těmto případům skeptická a přistupovala k těmto otázkám zdrženlivě. Tento postoj se však pomalu mění, proto považujeme za důležité se na tuto problematiku zaměřit a řešit ji na systémové úrovni.


Všechny soutěžní týmy si můžete prohlédnout zde.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK