Ústav řeckých a latinských studií FF UK pořádá on-line maraton čtení k výročí vydání prvního Vaňorného překladu Homérovy Odysseie

Před sto lety, během adventu roku 1921, vyšel první kompletní český překlad Homérovy Odysseie v jiné než časoměrné formě. Přeložil ji klasický filolog a překladatel z řečtiny a latiny Otmar Vaňorný.

Ústav řeckých a latinských studií FF UK připomene výročí čtením vybraných pasáží z Vaňorného překladu, které se bude konat v pátek 17. prosince od 15 hodin na kanále YouTube. Do čtení se zapojí studenti, absolventi i pedagogové ústavu.

Překladatel Otmar Vaňorný, který text nechal vydat v tehdy moderní formě, sylabotónické nápodobě časoměrného hexametru, byl zároveň dlouholetým gymnaziálním profesorem spjatým mimo jiné s Vysokým Mýtem, nadšeným fotoamatérem i propagátorem zdravého životního stylu.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK