V září 2022 se v Praze uskuteční mezinárodní slovotvorná konference věnovaná dvojitému výročí Miloše Dokulila

Konference „Česká slovotvorná koncepce v kontextu slovanské jazykovědy“ se koná u příležitosti 110 let od narození a 20 let od úmrtí významného lingvisty a odborníka v oblasti slovotvorby Miloše Dokulila. Ve dnech 21.–23. 9. 2022 ji spoluorganizuje Filozofická fakulta UK spolu se Slovanským ústavem a Ústavem pro jazyk český AV ČR.

Cílem akce je připomenout osobnost a dílo Miloše Dokulila, zhodnotit vliv české slovotvorné koncepce na další slovotvorné výzkumy a představit současné projekty a bádání v oblasti slovanské slovotvorby, které z vědeckého přínosu M. Dokulila vycházejí a které ho obohacují a dále rozvíjejí.

Podrobnější informace o konferenci jsou k dispozici na webových stránkách.


[aktualizováno 17. 3. 2022]

V návaznosti na bezprecedentní útok ruských vojsk na obyvatele Ukrajiny doprovázený pošlapáváním mírových dohod, mezinárodních konvencí a lidských práv organizační výbor konference nepovažuje za možné ani vhodné pokračovat v přípravách akce s širokým zastoupením různých slovanských národů, a proto se rozhodl plánované mezinárodní konferenční zasedání Česká slovotvorná koncepce v kontextu slovanské jazykovědy neuskutečnit.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK