Vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově

[informace v českém znakovém jazyce]

Dne 4. 11. 2020 vyhlásil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima opatřením rektora č. 46/2020 mimořádný stav na celé univerzitě, a to s účinností od 5. 11. 2020. Zároveň pan rektor tímto opatřením jmenoval ústřední krizový štáb UK. Vyhlášení mimořádného stavu znamená, že je možné postupovat podle čl. 66c až 66e Statutu Univerzity Karlovy. Tedy zejména: všechny univerzitní a fakultní orgány a komise mohou jednat distančně nebo hlasovat per rollam; je možné zkrátit některé procesní lhůty; a všechny volby do akademických senátů mohou probíhat elektronicky. Mimořádný stav trvá do odvolání, nejdéle však 60 dní.

Všechna dosud přijatá opatření zůstávají v platnosti. Univerzita Karlova zveřejňuje informace ke koronavirové situaci zde, Filozofická fakulta UK na webu koronavirus.ff.cuni.cz.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK