Prof. Opatrný a doc. Buriánek obdrželi stříbrné medaile UK za celoživotní dílo a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Prof. Josef Opatrný (Středisko iberoamerických studií FF UK) byl oceněn za významné celoživotní dílo v oboru iberoamerikanistiky; doc. Jiří Buriánek (Katedra sociologie FF UK) za celoživotní dílo v oboru sociologie. Ocenění byla předána na zasedání Vědecké rady UK.

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. – stříbrná medaile za významné celoživotní dílo v oboru iberoamerikanistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Opatrný sice studoval historii a češtinu na FF UK, ale už jeho diplomová práce byla zaměřena na období konce španělského koloniálního panství na Filipínách – konec 19. století a formování národů, vztahy Latinské Ameriky a USA i Latinské Ameriky a českých zemí, což předurčilo i jeho další působení v oboru iberoamerikanistiky. Zasloužil se o zavedení magisterského a doktorského studia v oboru iberoamerikanistika, působil a dodnes působí v řadě fakultních a univerzitních orgánů. Profesor Opatrný je také dobře znám širší veřejnosti jako autor mnoha popularizačních děl z dějin Latinské Ameriky, stejně jako pilný komentátor soudobého dění ve sdělovacích prostředcích.

Související: Vědecká rada UK udělila profesorovi Josefu Opatrnému stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru iberoamerikanistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK [web Střediska iberoamerických studií FF UK]

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. – stříbrná medaile za celoživotní dílo v oboru sociologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Docent Buriánek je významnou osobností Filozofické fakulty a klíčovou postavou Katedry sociologie, kterou vedl od roku 1991 až do roku 2013. Právě on stojí za úspěšnou transformací předlistopadového nomenklaturního pracoviště do podoby moderní, úspěšné a uznávané sociologické instituce. Jeho celoživotním profesním zaměřením je sociologická metodologie. Podílel se na desítkách domácích i mezinárodních výzkumů v oblasti sociologie práce a organizace, veřejného mínění, korupce, viktimizace a pocitu bezpečí občanů, domácího násilí nebo delikvence. S čímž úzce souvisí i jeho druhá hlavní oblast výuky a bádání, kterou je sociální deviace a kriminologie. I v této oblasti patří mezi celosvětově uznávané odborníky.

Zdroj medailonů a celá zpráva: Vědecká rada UK předala dvanáct ocenění [cuni.cz]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK