Nakladatelství Brepols a Karolinum vydaly muzikologické publikace pracovníků Ústavu hudební vědy FF UK

Publikace „Sounding the Past. Music as History and Memory“ a „Etnomuzikologie: Velmi krátký úvod“ reprezentují dvě ze tří profilových oborových specializací ústavu – hudební kulturu před rokem 1600 a kulturní studium hudby. Na jejich vzniku se podíleli dr. Lenka Hlávková, prof. David Eben, dr. Jan Ciglbauer a dr. Vít Zdrálek.

Kolektivní monografie Sounding the Past. Music as History and Memory, kterou publikovalo belgické nakladatelství Brepols, je společným dílem řešitelů evropského projektu HERA „Sound Memories: The Musical Past in Late–Medieval and Early–Modern Europe“ řešeného v letech 2016–2019 na pěti akademických pracovištích (Rijksuniversiteit Utrecht, University of Cambridge, Univerzita Karlova, Polska Akademia Nauk, Universität Zürich).

Titul pojednává o různých podobách vztahu k minulosti, které se významně otiskly do formování evropské hudební kultury pozdního středověku a raného novověku. Čtenář se dozví o počátcích nového chápání hudební minulosti v Paříži v raném 13. století i o období reformace, kdy starší hudba plnila složité a mnohotvárné úlohy, ať už v samotných hudebních pramenech, komunitách, nebo i celých regionech. Zvláštní pozornost je věnovaná užívání starších stylů a hudebních tradic v proměňujícím se konstruování náboženské a politické identity.

V nakladatelství Karolinum vychází v překladu dr. Víta Zdrálka kniha Timothyho Rice Etnomuzikologie: Velmi krátký úvod. Úvod do etnomuzikologie představuje, jak daný obor zkoumá fenomén hudby a lidské hudebnosti v různých kulturních, sociálních a historických kontextech. Publikace je navíc opatřena rozsáhlým poznámkovým aparátem, který probíraná témata situuje ve vztahu k domácímu kontextu.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK