Tři projekty z Filozofické fakulty UK uspěly v celouniverzitní soutěži Primus

V 5. kole celouniverzitní soutěže Primus se Filozofické fakultě UK podařilo uspět se třemi projekty mladých nadějných zahraničních badatelů. Ti na fakultě v následujících třech letech vybudují nové badatelské skupiny s cílem rozvíjet nezávislý výzkum vedoucí k podání mezinárodně prestižních grantů.

Výzkumný projekt s názvem „SocioLex: Kvantifikace socio-sémantických reprezentací v české slovní zásobě“ bude realizovat Dr. James Brand na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, projekt „Posílení němých. Úloha venkovského obyvatelstva při budování státu a christianizaci ve střední a východní Evropě“ povede dr. Mária Vargha na Ústavu pro archeologii a projekt „Vzdělávání afrických a blízkovýchodních elit v bývalých socialistických zemích: Studia, kariérní dráhy, myšlenkové světy“ bude realizovat dr. Konstantinos Katsakioris na Ústavu světových dějin.

Soutěž Primus je určená pro mladé perspektivní vědce – zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Více informací o soutěži a seznam všech úspěšných projektů najdete zde.


Související články