Studenti zapojení do Inovační laboratoře bodovali v soutěži Nakopni Prahu

Na druhém a třetím místě se umístily projekty, které vznikly v „dílně“ praktického semináře vyučovaného v Kampusu Hybernská. Během jednoho semestru je připravili studenti z Univerzity Karlovy.

E-čtečky pro seniory a web pro vzdělávání v oblasti informatiky. To jsou projekty studentů Univerzity Karlovy, které uspěly v inovačním maratonu Nakopni Prahu. Do soutěže se mohl přihlásit kdokoli, kdo si se svým týmem troufl během pár měsíců vymyslet prototyp řešení jedné z vyhlášených výzev. Inovace měla mít pozitivní dopad na společnost a prostředí a zároveň měla pomoct zlepšit život obyvatel Prahy.

Vítězné projekty pomohla studentům během letního semestru zrealizovat Inovační laboratoř – kurz vyučovaný v Kampusu Hybernská. Účastníci semináře pod vedením Jana Veselého pracovali na projektu, při kterém se snažili naučit přistupovat k jeho realizaci takovým způsobem, aby minimalizovali ztrátu času, financí i svého potenciálu.

Studenti si tak vyzkoušeli ověřovací metody eliminující rizika při práci na projektu, business modelování, prototypování a další nástroje a techniky, které mohou v budoucnu využít například při zakládání vlastního podnikání. Navíc během kurzu každý tým získal cennou zpětnou vazbu od potenciálních uživatelů, mentorů i od sebe navzájem.

Web o informatice pro studenty i učitele

Studentky Zuzana Drázdová z Matematicko-fyzikální fakulty a Karin Strouhalová z Pedagogické fakulty UK, které se účastnily letošního semináře, získaly v soutěži druhé místo. Společně navrhly Sagittu neboli interaktivní vzdělávací portál, který má veřejnost seznámit s programováním a zároveň vylepšit výuku informatiky na středních školách.

„Uvažovaly jsme, jaké výzvy budou Prahu v příštích dekádách čekat. Rozvoj technologií je nevyhnutelný, a právě díky zkvalitnění výuky informatiky na středních školách připravíme budoucí generace,“ říkají tvůrkyně webu. Portál středoškoláky seznámí s tím, jak lze programování využít v umělé inteligenci, při práci s grafikou či zpracování dat. Navíc si zde mohou své znalosti ověřit i řešením různě obtížných úloh.

Podle studentek je ta nejnáročnější práce teprve čeká – a to celý projekt zprovoznit. Od září 2021 chtějí pomáhat se spuštěním pilotní výuky umělé inteligence na několika středních školách v Praze a zároveň se plánují věnovat školení učitelů informatiky. „Rády bychom středoškolákům poskytovaly kvalitní materiály, představovaly jim studium na vysoké škole a společně se spolkem prg.ai utvářeli komunitu technicky nadšených studentů.“

Kompletní fond knihovny doma ve čtečce

Na třetím místě se umístil projekt Knihy na Prahu, s nímž chtějí studenti z Fakulty sociálních věd UK Marta Batíková, Jakub Stuchlík a Petr Pham vylepšit životní úroveň seniorů, a to prostřednictvím asistovaných výpůjček čteček elektronických knih. Senior si v několika pobočkách v Městské knihovně v Praze může vypůjčit na klasickou výpůjční dobu 4 týdnů čtečku s libovolným počtem titulů z digitálního fondu knihovny. Zároveň bude na místě vyškolenou osobou instruován, jak čtečku používat.

„Naší vizí je zařadit tuto službu do portfolia běžně nabízených služeb MKP a navázat tak na jejich dlouhodobý trend digitalizace knižního fondu. Čtečka je pro seniory ideální přístroj díky své relativní jednoduchosti a jasnému smyslu použití. Navíc je člověk, který se naučil ovládat novou technologii, více zapojen do moderní společnosti a má ze sebe radost,“ uvádí trojice studentů.

Celý projekt začali spolužáci připravovat v době vypuknutí pandemie. „Seděli jsme doma a došlo nám, že všechno, co děláme a čím se bavíme, je online. Jenže právě ta nejohroženější skupina, senioři, byla často odkázána na televizní vysílání a jejich osobní knihovny. A tak jsme společně došli k nápadu půjčování čteček e-knih seniorům. Služba má snižovat digital gap mezi generacemi a navíc osobním kontaktem v knihovně redukovat pocit osamělosti, kterým mohou senioři trpět.“

Učit seniory pracovat se čtečkami může znít jako jednoduchý projekt, pro studenty však znamenal komplexní přípravu včetně vytvoření prototypu služby, který prezentovali v soutěži. „Museli jsme si přesně vydefinovat, kam se chceme s naším projektem dostat, a tento krok několikrát opakovat během vývoje celého projektu. Museli jsme si ujasnit, kolik času jsme ochotní projektu věnovat, a následně se společně sladit.“ Nyní studenti s Městskou knihovnou dotahují detaily, aby mohli na podzim spustit pilotní provoz asistovaných čteček.

Seminář Inovační laboratoř je koncipovaný jako zážitkový kurz, který studentům poskytuje příležitost získat především praktické zkušenosti, včetně vedení rozhovorů a prezentace projektu. „Tento semestr byl silně ovlivněn uzavřením školy a přechodem na online setkávání. Jsem studentům velice vděčný, že tuto změnu zvládli a udrželi tempo celý semestr. Někteří dokonce proměnili ve svém projektu tuto velmi nepříjemnou situaci v příležitost. Všem patří velký dík,“ dodává k průběhu kurzu jeho vedoucí Jan Veselý.

Předmět je určený je pro všechny studenty UK, v SISu jej zájemci najdou pod kódem AINO2051.

Foto: archiv soutěže Nakopni Prahu


Související články