Vyjádření k odchodu Petra Kukala z Filozofické fakulty UK

Mgr. Petr Kukal k 31. 3. 2020 po vzájemné domluvě odchází z pozice tiskového mluvčího Filozofické fakulty UK. Počítáme s tím, že v brzké době bude pozice nově obsazena.

Bezprostředním důvodem odchodu pana Kukala jsou některá jeho vyjádření v diskusích na sociálních sítích vůči členkám akademické obce, která jsme vyhodnotili jako nepřijatelná. Potvrzujeme, že vedení fakulty i Akademický senát Filozofické fakulty UK obdržely stížnost na vystupování pana Kukala, nicméně tato skutečnost nehrála v našem rozhodování roli. Při rozhodování o tak zásadním kroku, jako je ukončení pracovního poměru, vycházíme z vlastního posouzení situace.

Děkuji panu Kukalovi za všechnu dobrou práci, kterou pro Filozofickou fakultu UK vykonal.

za vedení Filozofické fakulty UK

doc. Michal Pullmann, děkan

kontakt pro média:

dr. Daniel Soukup, proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy

daniel.soukup@ff.cuni.cz

608 183 802


Související články