Knižní novinky ve fakultní edici Medium

Dva nové svazky, které vyšly ve fakultní edici věnované překladům středověkých textů, přinášejí soubor staroseverských příběhů o skaldech „A tehdy pronesl strofu…“ a „Sto písní o Marii“, galicijsky psané písně k poctě světice z druhé poloviny 13. století.

Ediční řada Filozofické fakulty UK, kterou od roku 2019 řídí PhDr. Jiří Starý, Ph.D., z Ústavu germánských studií, zpřístupňuje českým čtenářům a akademikům široké rozpětí středověkých textů v kvalitních překladech. Hlavní hodnotou edice Medium je šíře záběru, která reprezentuje mnohotvarost a bohatství středověké literatury a kultury.

Cantigas de Santa Maria čili Písně o Panně Marii byly sepsány galicijsky na kastilském královském dvoře ve druhé polovině 13. století jako soubor vyprávění o zázracích vykonaných titulní světicí. Mezi sbírkami mariánských miráklů z oné doby jsou nejobsáhlejší a jedinečně působí i v  jiných ohledech.

Záznamy zázraků z celé Evropy a blízkého okolí jsou tu zhudebněny do podoby písní s refrénem a vloženy do úst krále Alfonse X., toužícího po tom, aby se stal trubadúrem opěvujícím Matku Boží. Vedle soupisu příběhů, které se ve vrcholném a stárnoucím středověku vyprávěly latinsky i v různých národních jazycích (včetně češtiny), tak nabízejí rovněž vhled do jednoho velmi svérázného panovnického projektu. Překlad podle tzv. rukopisu To pořídil a doprovodnou studií a komentářem doplnil Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (PDF)

Tématem příběhů sebraných v knize „A tehdy pronesl strofu…“ jsou životní peripetie staroseverských dvorských básníků doby vikinské (800–1066) a skandinávského středověku (1066–1397). Na rozdíl od známějších eddických písní či ság o Islanďanech, jejichž protagonisté pocházeli z úzce vymezených prehistorických či historických epoch, představují titulní postavy příběhů o skaldech podstatně barvitější historické spektrum.

Najdeme mezi nimi nejstarší pololegendární tvůrce z počátku doby vikinské, skaldy velkých vikinských králů Knúta Mocného a Haralda Krutého, ale i pozdní básníky dožívající na královských a aristokratických dvorech Skandinávie vrcholného středověku. Ač byly některé z příběhů o skaldech do češtiny přeloženy již dříve, teprve tato kniha dává českému čtenáři možnost seznámit se s žánrem příběhů o skaldech v jejich úplnosti.

Koupit v e-shopu 

Koupit v e-shopu (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

Již vyšlo:

S pánem Bohem zazděná. Průvodce pro poustevnice (2019)

K čemu tak velká slova? Staroseverská rytířská literatura I. (2018)

Rozhovor s Jiřím Starým o edici Medium


Související články