Doporučení a rozhodnutí hygienické stanice ohledně koronaviru

V souladu s rozhodnutím Hygienické stanice hlavního města Prahy přijímá vedení Filozofické fakulty UK mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie, mezi která mimo jiné patří zákaz účasti na školní výuce, vstupu do studovny a knihovny studentům a zaměstnancům FF UK po dobu 14 dní po jejich návratu z Čínské lidové republiky. Dotčeným studentům a zaměstnancům je po nahlášení uděleno studijní volno / umožněna práce z domova.

za FF UK Ing. Jan Šebek, tajemník fakulty


Související články