Dotazník Rady sportu Univerzity Karlovy

Vážení studenti, sportovci,

sportování studentů se v poslední době dostává větší pozornosti. Během letošního roku vznikla Rada sportu UK jako poradní orgán rektora zřízený s cílem systematické podpory sportovních aktivit studentů na UK. V nadcházejícím roce se očekává rozběhnutí nového projektu Vysokoškolského sportovního centra MŠMT ČR, jehož cílem je další podpora sportování na univerzitách, která se netýká pouze výkonnostních sportovců, ale i zájmového sportování studentů.

Abychom této podpory mohli účinně využít, je zapotřebí zmonitorovat, jak na naší alma mater sportování studentů vypadá. Potřebujeme především zjistit, kolik sportovců, na jaké úrovni a v jakých sportech na UK máme. Za tímto účelem jsme vytvořili následující dotazník, o jehož vyplnění bychom vás rádi požádali. Vyplnění dotazníku je časově nenáročné (nezabere více než 5 minut) a umožní studentům případné zařazení do finanční podpory VSC MŠMT ČR.

 

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

Předseda Rady sportu UK

 

 


Související články