Knihovna Katedry pomocných věd historických nově poskytuje absenční výpůjčky

Fond knihovny obsahuje knihy a periodika s tematikou oborů pomocný věd historických a historie. Knihy k absenčnímu studiu začíná knihovna půjčovat na základě dlouhodobého zájmu uživatelů.

Kromě českých titulů jsou zde zastoupeny i publikace v německém, anglickém, italském a ruském jazyce. Fond má rozsah přibližně 15 000 jednotek. Knihovnu naleznete na nám. Jana Palacha ve 2. patře (místnost 213). Otevřeno je denně kromě pátku, konkrétní informace k otevírací době jsou dostupné zde.


Související články