Vyjádření Filozofické fakulty UK ke smlouvám mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit International

K četným dotazům, směřovaným na Filozofickou fakultu UK, které se týkají nedávno uzavřených smluv o partnerství a spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a firmou Home Credit International, uvádíme následující.

Filozofická fakulta UK nebyla do přípravy smluv nijak zapojena. Udělení exkluzivního označení „Hlavní Partner Univerzity Karlovy“ firmě Home Credit International nepokládáme za vhodné. Některé části smluv, například ustanovení o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet… všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“ nebo „negativně ovlivnit jejich spolupráci“,  podle našeho názoru poškozují veřejný obraz univerzity – jak je ostatně patrné už z dosavadních ohlasů v médiích a na sociálních sítích.

Kvitujeme vyjádření univerzity, že znění rámcové smlouvy „vylučuje jakékoliv nároky společnosti ovlivňovat obsah či podobu univerzitního výzkumu, směřování a kvalitu vědy, cíle či záměry ve vědecké politice“. Na Filozofické fakultě UK budeme vždy dbát o důsledné dodržování všech akademických svobod i o svobodu všech zaměstnanců a studentů fakulty hrát aktivní roli ve veřejné diskusi.

Filozofická fakulta UK žádnou spolupráci s firmou Home Credit International neplánuje. Otázku, co od partnerství s touto firmou očekávají jiné fakulty a součásti univerzity, je zapotřebí směřovat na jejich vedení.

za vedení Filozofické fakulty UK

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan


Související články