Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií Labels nabízí placené stáže

Sdílené pracoviště FF UK a Psychologického ústavu AV ČR slouží k realizaci experimentálních a observačních studií v psychologii, jazykovědě a dalších vědách o chování. V zimním semestru 2019/20 nabízí zájemcům dvě placené stáže. Přihlášky je nutné zaslat do 10. října.

Jedno místo bude zaměřeno na práci na psycholingvistických experimentech s dětmi, druhé na experimentech s vizuální pamětí. Každá stáž odpovídá úvazku 10 hodin týdně a bude vyžadována pravidelná přítomnost v laboratoři dvakrát až třikrát týdně od října do konce zkouškového období v únoru. Odměna za jednosemestrální stáž bude 20 000 Kč. Předpokladem pro obě místa je řádné studium na FF UK (Bc. 3+1 rok studia, NMgr. 2+1 rok studia) a zájem o empirickou práci v behaviorálních vědách. Není nutné být studentem konkrétního oboru.

Zapojení do psycholingvistických experimentů s dětmi bude obnášet kontaktování mateřských škol, úpravu textových a obrázkových podnětů, zpracování literatury, administraci experimentů a testů dětem v mateřských školách, komunikaci s rodiči a personálem školek.

Náplní práce na vizuálně-paměťových experimentech bude příprava a administrace experimentů (PsychoPy, MATLAB), administrace experimentů se sledováním očních pohybů (eyetracking), příprava podnětů – editace fotografií či jednoduchých videí (základní úpravy např. v Gimp) a vyhledávání literatury. Zkušenosti s programováním jsou výhodou, nejsou však nutné.

Přihlášky zasílejte vedoucímu laboratoře Labels Filipovi Smolíkovi na e-mail smolik@praha.psu.cas.cz. Součástí přihlášky musí být stručný životopis a motivační dopis dokládající zájem o problematiku a zkušenosti v souvisejících oborech. Uveďte také, zda máte zájem o práci v psycholingvistických nebo vizuálně-paměťových experimentech.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK