Projekt COURAGE získal speciální ocenění v soutěži Heritage in Motion

Mezinárodní projekt, na kterém se podílí Ústav českých dějin FF UK, se soustředí na porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého východního bloku. Porota mu udělila „Special Mention Prize“ na konferenci European Museum Academy, která se letos uskutečnila 20. září ve slovinské Lublani.

Hlavním výstupem projektu, který probíhal v letech 2016–2019, je digitální registr představující rozsáhlou online databázi sbírek a fondů, které se týkají různých forem nezávislé a opoziční kultury v bývalých socialistických zemích střední a východní Evropy. Porota ocenila to, jak se tvůrci registru dokázali vypořádat se zachycením tohoto období a že zaujali komplexní demokratický přístup (celé znění tiskové zprávy).

Multimediální soutěž Heritage in Motion každoročně oceňuje tvůrce filmů, her, aplikací a webových stránek zaměřených na témata evropského kulturního a přírodního dědictví.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK