Na FF UK se znovu sjedou zájemci o studium češtiny z celého světa

Bezmála 150 účastníků z 36 zemí zasvětí čtyři prázdninové týdny v Praze studiu češtiny a hlubšímu poznání české kultury. Letní školu slovanských studií, která proběhne 27. 7.–23. 8. 2019, pořádá již po třiašedesáté Ústav bohemistických studií FF UK.

V rámci dopolední výuky se budou účastníci věnovat především lingvistickému studiu, doplněnému fonetickým výcvikem. Pro pokročilé studenty jsou dále připraveny semináře literatury, gramatiky nebo praktického konverzačního nácviku. Nedílnou součástí výuky pokročilých studentů je také tradiční cyklus přednášek o české literatuře, historii, hudbě apod.

Česká kultura, to ovšem zdaleka není jen Karl Hynek Mácha, Josef Mysliveček a Václav IV., ale také polka, pomlázka, utopence a fotbal. S tím vším se budou účastníci Letní školy slovanských studií moci seznámit v rámci odpoledních workshopů či večerních a víkendových volnočasových aktivit. Čeká je praktický nácvik nakládání buřtů s cibulí a hermelínu, táborák, taneční večer či promítání českých filmů.

Při vycházkách a tematických exkursích po Praze navštíví řadu známých kostelů, Divokou Šárku či Prokopské údolí, projdou si fanouškovskou trasu „Od Bohemky k Edenu“ a v roce 30. výročí listopadových událostí se mohou vydat po stopách Sametové revoluce. Víkendové výlety je zavedou do Kutné Hory a Sedlece, do Mostu a na zámek Jezeří, do Plzně a rotundy ve Starém Plzenci, na Zvíkov a do Písku, do Českého ráje a na Sázavu, do Velkých Popovic, do Roztok a na Levý Hradec.

Ze společenských událostí jistě stojí za zmínku úvodní přivítání děkanem FF UK a prorektorem UK v Karolinu, stejně jako následný koncert; dále přijetí u primátora Prahy na Staroměstské radnici či setkání s osobnostmi české kultury na zámku v Lužanech u Přeštic, které se uskuteční na pozvání představitelů Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Letošní LŠSS se koná v roce, kdy si připomínáme 10. výročí úmrtí jejího dlouholetého ředitele, prof. PhDr. Jana Kuklíka, CSc., předního odborníka na výuku češtiny jako cizího jazyka, který stál v jejím čele od roku 1989. Také jeho památka bude během letošní Letní školy slovanských studií důstojně připomenuta.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Související články