Pod záštitou FF UK proběhne v Kampusu Hybernská festival Den Afriky

Celodenním programem pro veřejnost si Filozofická fakulta Univerzity Karlovy spolu s dalšími institucemi připomene dekolonizaci Afriky. Ta se po celém světě slaví 25. května, v den založení Organizace africké jednoty. Kampus Hybernská nabídne přednášky, workshopy, hudební vystoupení a další aktivity prezentující africkou kulturu.

Den Afriky odstartuje dlouhodobý projekt sdružující různé instituce i jednotlivce s ideou podporovat větší roli, která by Africe měla připadnout v rámci českého školství i české rozvojové a hospodářské politiky,” říká Vladimír Verner ze zapojené Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity.

FF UK s touto ideou založila Centrum afrických studií (CAFR). Za Karlovu univerzitu se na činnosti centra budou podílet také Fakulta humanitních studií, Pedagogická a Přírodovědecká fakulta. V rámci meziuniverzitní spolupráce se zapojí Fakulta tropického zemědělství ČZU, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Partnery instituce jsou i neziskové organizace Člověk v tísni nebo Humanitas Afrika.

Afrika není jen věcí akademického zájmu, ale taky zájmů obchodních a politických. „Cílem Ministerstva zahraničních věcí je spoluvytvářet realistický, vybalancovaný obraz o Africe,” říká Anežka Česalová z Odboru států subsaharské Afriky. MZV tak chce nabourávat její obvyklé stereotypy a představit Afriku jako moderní a dynamický kontinent.

V době, kdy jsme denně konfrontováni s předsudky a strachem z odlišnosti, pokládáme za důležité ukázat pravou tvář afrického kontinentu,“ vysvětluje Mgr. Vojtěch Šarše, doktorand z pořádající FF UK.

V prostorách Kampusu budou od 10 hodin probíhat přednášky na aktuální i historická témata, od postkoloniální africké literatury přes problematiku udržitelného zemědělství a ochrany přírody po otázku bezpečnostní situace v oblasti Sahary. Na návštěvníky dále čeká celá řada workshopů, jako je arabská kaligrafie, kurz afrického tance a bubnování nebo lekce svahilštiny. Připravený je i program pro děti zahrnující například výtvarné dílny nebo promítání afrických pohádek.

Po celý den budou moci návštěvníci ochutnat africké speciality. Čeká na ně masové i vegetariánské jídlo z Pobřeží Slonoviny a Konga nebo pravá etiopská káva. Večerní program zahájí divadelní soubor Teritoriální tyjátr a bubenická skupina Njachas. V průběhu večera zahraje hned několik afrických skupin a DJs. Program potrvá do 23.00 hod.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK