Na FF UK přednášel významný britský romanista prof. Adam Ledgeway

Mezinárodně respektovaný profesor italské a románské lingvistiky, současný děkan Faculty of Modern and Medieval Languages univerzity v Cambridge vystoupil na Ústavu románských studií FF UK 14. května.

Prof. Ledgeway se nejprve sešel s děkanem FF UK, doc. Michalem Pullmannem, s nímž hovořil nejen o akademických tématech, ale také o aktuálním dění kolem Brexitu. Poté v Ústavu románských studií vystoupil s přednáškou Changing Patterns of Configurationality from the Passage of Latin to Romance, jíž se účastnili studenti a vyučující románských jazyků i širší publikum z řad lingvistů a klasických filologů. Přednáška měla velký ohlas nejen pro atraktivní obsah, ale také díky skvělému lektorskému výkonu britské legendy.

Prof. Ledgeway je autorem řady zásadních publikací (např. Grammatica diacronica del napoletano, 2009; From Latin to Romance, 2012) a kromě mnoha jiných iniciativ také spoluzakladatelem prestižní konference Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting. Její 14. ročník se s podporou projektu KREAS bude konat v Praze na FF UK ve dnech 27. – 29. května 2019.

Návštěva prof. Adama Ledgeway byla organizována s podporou projektu KREAS Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“ reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK