Knihovna FF UK varuje před nakladatelstvím Lambert Academic Publishing

Akademičtí pracovníci i studenti FF UK pravidelně do svých e-mailových schránek dostávají výzvy k publikování svých prací v nakladatelství Lambert Academic Publishing (LAP). Knihovna FF UK varuje všechny členy akademické obce před publikováním v tomto nakladatelství, neboť toto nakladatelství naplňuje některé rysy tzv. predátorského nakladatele. 

Před nakladatelstvím LAP v minulosti již varovala řada univerzit v ČR i ve světě, mj. VŠE, TU Delft, Bond University a další. Další informace jsou snadno dohledatelné na internetu.

Pokud si nejste jistí kvalitou nakladatele či periodika, ve kterém zamýšlíte publikovat, Knihovna FF UK nabízí možnost osobní konzultace. V případě zájmu kontaktujte Petru Steinbergerovou (Petra.Steinbergerova@ff.cuni.cz).

Více informací:

  • Investigativní reportáž amerického novináře Josepha Stromberga, rozkrývající mechanismy a neetický obchodní model nakladatelství LAP. [anglicky] Přejít.
  • Praktický průvodce s jednoduše popsanými kroky, jak rozeznat predátorský časopis nebo (predátorský subjekt obecně) Vím, kde publikuji. Přejít.
  • Stránka věnovaná problematice tzv. predátorů ve webové příručce Knihovny FF UK. Přejít.
  • Stránka o predátorských časopisech na webu NTK ČR. Přejít.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK