Ukončení provozu portálu Elektra

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

k 31. 1. 2019 bude ukončen provoz portálu Elektra (https://elektra.ff.cuni.cz/). Důvodem je zastaralost systému, jehož modernizace by byla velmi nákladná. Existující a ve všech ohledech dostačující náhradou je e-learningová platforma Moodle na adrese https://dl1.cuni.cz.

Máte-li v portálu Elektra uložená data, přesuňte je prosím včas na jiné vhodné místo (zejména Moodle). Veškerá data uložená v portálu Elektra budou zálohována a předána Knihovně FF UK.

V případě dotazů se prosím obraťte na fakultního správce e-zdrojů Václava Trunce. E-mail. Tel: 221 619 302