Vyjádření Filozofické fakulty UK k materiálu „Profesor Martin Kovář, prorektor Univerzity Karlovy, se ve velkém rozsahu dopustil plagiátorství“

Vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy obdrželo v minulých dnech zevrubný materiál vypracovaný skupinou doktorandů FF UK, kteří vyslovují podezření na možné plagiátorství člena naší akademické obce prof. Martina Kováře. K tomuto podnětu přistupujeme s vážností odpovídající významu, jaký přikládáme akademické cti a étosu vědecké práce, a uvedená tvrzení pečlivě prověříme. Prof. Kovář bude mít možnost se k materiálu podrobně vyjádřit. Až v této věci dospějeme k definitivním závěrům, seznámíme s nimi veřejnost.

doc. Michal Pullmann, děkan Filozofické fakulty UK


Související články