Prof. Housková obdržela stříbrnou medaili FF UK

Prof. PhDr. Anna Housková, CSc., patří k nejvýznamnějším českým hispanistům a je nejen vynikající literární badatelkou, ale rovněž oblíbenou pedagožkou, která dokázala nadchnout pro španělsky psané literatury nespočet studentů a vychovat další generace hispanistů, kteří nyní působí na různých univerzitních pracovištích. Velký kus práce odvedla také jako ředitelka Ústavu románských studií FF UK v letech 2003–2011. Podílela se a nadále podílí na různých projektech a grantech (Prvouk, Progres, KREAS; v období 2014–2016 GAČR).

Profesorka Housková vystudovala obor španělština – čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Titul PhDr. získala za práci o románu Gabriela Garcíi Márqueze, docenturu získala v roce 1997, profesuru v roce 2005. Působila v Ústavu pro českou a světovou literaturu Akademie věd, kde v letech 1990–1993 vedla oddělení světové literatury. Od roku 1993 přednáší na FF UK v Ústavu románských studií. Zabývá se především hispanoamerickou literaturou a dílem Jorge Luise Borgese, Gabriela Garcíi Márqueze, Alejo Carpentiera nebo Josého Ortegy y Gasseta. Vystupuje na mezinárodních hispanistických kongresech, je redaktorkou časopisů Svět literatury a Litteraria Pragensia a členkou poradního sboru Philologia Hispalensis.

Na počátku své dráhy se věnovala překládání divadelních her a filmů pro dabing. Pozdější překlady hispanoamerických a španělských esejů jsou součástí snahy zprostředkovat myšlení této oblasti. Uspořádala výbor iberoamerických esejů Druhý břeh Západu (2004). Jako editorka se podílela na vydání mnoha sborníků, mj. Konec a počátek: literatura na přelomu dvou staletí (2012), Literatura na hranici jazyků a kultur (2009), Kultura a místo (2001), Román a ”genius loci” (1993). V současné době připravuje k vydání monografii Nekonečný Borges.

V roce 2016 byla vyznamenána Řádem Isabely Katolické (Orden de Isabel la Católica) za mimořádný přínos pro hispanistiku.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK