Spolupráci muzikologů z Ústavu hudební vědy FF UK se studenty skladby z HAMU představí koncert Minulost v dnešku

Jen 18 přihlášených projektů z 600 podaných uspělo v 3. kole Evropského programu na podporu humanitních věd HERA s podtitulem „Uses of the Past“. Byl mezi nimi také projekt konsorcia pracovišť v Utrechtu, Cambridge, Curychu, Varšavě a Praze, jehož členem je Ústav hudební vědy FF UK. Uspěl jako vůbec první zástupce Univerzity Karlovy v celé historii programu.

Základní poslání projektu je vědecký výzkum“ vysvětluje koordinátorka PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. z Ústavu hudební vědy FF UK. „Zapojení muzikologové pracují na svých odborných tématech, píší disertační práce, odborné studie, připravují společnou vědeckou monografii. Specifickou součástí programu HERA je však také spolupráce vědeckých týmů s partnery mimo akademickou sféru, díky které se výsledky výzkumu dostávají srozumitelnou formou k široké veřejnosti.“

Partnery jsou pro Ústav hudební vědy (ÚHV) především hudební tělesa či jednotliví interpreti, mezi jinými soubory Anonymous III z Cambridge, La Morra z Basileje; z domácích pak Schola Gregoriana Pragensis. Tato spolupráce je velmi důležitá pro muzikologická bádání: hudební materiál, na rozdíl od literárních či výtvarných památek, je vědcům adekvátně přístupný jen skrze interpretaci. Spolupráci rozvíjí ÚHV také s HAMU, kde se na řešení projektu podílejí studenti kompozice pod vedením Michala Rataje, kteří inspirace ze starší hudby reflektují ve své tvorbě.

Každé kolo projektu zahrnuje tříleté období; závěrečný rok tohoto kola symbolicky zahájí koncert nazvaný Minulost v dnešku, který proběhne 3. října od 19:30 v Barokním refektáři Dominikánská 8 v Praze. V premiéře na něm zazní skladby studentů HAMU, vzniklé v rámci uvedené spolupráce. Koncert je volně přístupný veřejnosti.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK