V sãopaulském Institutu brazilských studií proběhlo kolokvium Brazílie – Česká republika: dialog kultur

Pod záštitou generální konzulky České republiky v São Paulu Pavly Havrlíkové byla na Sãopaulské univerzitě (USP), která je mezinárodně nejlépe hodnocenou brazilskou univerzitou, zahájena výstava připomínající 90. výročí založení kurzů portugalštiny a 60. výročí portugalistiky jako diplomního oboru. Úvodní přednášku pronesla Walnice Nogueira Galvãová, emeritní profesorka literární teorie a srovnávací literatury. V následujícím programu v Institutu brazilských studií (IEB), s nímž naši filozofickou fakultu od roku 2014 pojí mezifakultní dohoda o spolupráci, vystoupila s přehledem česko-brazilských vztahů PhDr. Simona Binková, CSc. O korespondenci překladatelky Pavly Lidmilové s brazilským spisovatelem Murilem Rubiãem promluvil dr. Cleber Araújo Cabral. Mgr. Filip Vavřínek pak představil dějiny portugalistiky na FF UK v letech 1928–1989 a Mgr. Šárka Grauová, Ph.D., uzavřela kolokvium příspěvkem o výzvách a výhledech současné portugalistiky.

Setkání, které moderoval a spoluorganizoval vedoucí zahraničního oddělení dr. Marcos Antonio Moraes, se dostalo ohlasu v listu Jornal da USP, stručná informace o česko-brazilských vztazích se objevila i v dalších digitálních médiích (Jornal GGN, UninCor).

 


Související články