Zemřel Jiří Josek, překladatel, vydavatel a pedagog

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v pátek 10. srpna zemřel po těžké nemoci náš kolega doc. PhDr. Jiří Josek, jeden z předních českých překladatelů angloamerické prózy, poezie a dramatiky, jehož překlady her Williama Shakespeara dnes na českých jevištích patří k těm nejčastěji uváděným.

Jiří Josek byl spjat s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy už jako student angličtiny a češtiny (1968–1974) a po sametové revoluci působil bezmála dvacet let na zdejší katedře překladatelství a tlumočnictví, v roce 1993 přejmenované na Ústav translatologie. Vedl semináře věnované zejména literárnímu překladu a také titulkování a dabingu. Z řady jeho žáků se stali oceňovaní překladatelé anglicky psané literatury. Nevšední schopnost nadchnout sebe i druhé, velká profesionalita a rovněž přátelství Jiřího Joska nám budou velmi chybět.

učitelé Ústavu translatologie FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK