Vyhlášení jednorázové vnitřní soutěže v rámci programu Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) o místo postdoka na období 07/2018 – 12/2018

Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) vyhlašuje jednorázovou vnitřní soutěž o místo postdoka na období 07/2018 – 12/2018. Vítěz soutěže získá pozici v kategorii VP1 do výše max. 0,5 úvazku (při 0,5 úvazku financovanou 15 000 Kč hrubého), a to po dobu 6 měsíců (1. července – 31. prosince 2018).

Žadatel musí být držitelem titulu Ph.D., získaného v období let 2010–2018. Do soutěže předkládá konkrétní výzkumný projekt v kterémkoli medievistickém oboru na období 07–12/2018. Publikační výstup z tohoto projektu – v podobě přinejmenším studie v recenzovaném periodiku – nemusí vyjít do konce r. 2018, ale musí být připraven do tisku. Dále se očekává, že vítězný postdok připraví do konce roku 2018 na FF UK k podání výzkumný grant s výhledem na rok 2019. Součástí přihlášky do soutěže je rovněž aktuální CV.

Soutěž probíhá ve dnech 15. května – 5. června 2018. O vítězi soutěže rozhodne Rada Progresu Q07, a to do 10. června 2018. Rada si v nutném případě může vyžádat posouzení žádosti od specialisty v daném oboru či na dané téma. Proti rozhodnutí Rady není odvolání.

Přihlášky do soutěže, obsahující 1) popis projektu, 2) popis jeho předpokládaného publikačního výstupu, 3) CV a 4) výhled na spolupráci v rámci FF UK, je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.czbarbora.kosikova@ff.cuni.cz.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK