Prohlášení k výroku poslance Lubomíra Volného ve věci programu studijní výměny Erasmus

Považujeme za svou povinnost ohradit se proti skandálnímu vyjádření poslance za SPD Lubomíra Volného na zasedání Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR, týkajícímu se programu studijních výjezdů Erasmus. Zahraniční zkušenost co nejpočetnější části populace je nezbytným předpokladem pro budování vzdělané, otevřené společnosti. Konkrétně program Erasmus patří k nejdéle fungujícím a nejlépe organizovaným projektům EU v oblasti studia. Je skutečně programem celoevropským, spojujícím i země mimo Evropskou unii, jak na východě, tak na jihu, severu či západě. Během dvaceti let umožnil získat akademické i praktické zkušenosti více než sto tisícům českých studentů a zároveň otevřel Českou republiku podobnému počtu studentů zahraničních. Výroky o „kampusových povalečích“ znevažují jejich studijní úsilí a osobní nasazení jedinců a institucí, které umožňují realizaci tohoto programu na českých univerzitách.

Kolegium děkana FF UK s podporou Akademického senátu FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK