Přehled: Databáze přístupné v roce 2018

Vážené uživatelky, vážení uživatelé, v roce 2018 začala Univerzita Karlova zpřístupňovat některé databáze díky nákupu prostřednictvím projektu CzechElib. Od roku 2018 tak máme na Univerzitě Karlově z tohoto projektu zpřístupněny následující databáze[1]:

 • JSTOR – Art & Sciences V
 • Wiley Online Library journals – Full
 • eBook Academic Collection (EBSCO)
 • RSC Gold
 • American Chemical Society Journals
 • MathSciNet
 • American Institute of Physics – Complete
 • PsychArticles (FF), PsychINFO (PedF)
 • OECD iLibrary
 • Library and Information Science (LISS)
 • Taylor & Francis – Medical Library
 • Thiema e-book Library
 • SportDiscuss with Full texts
 • Medline Complete (EBSCOhost)
 • Micromedex
 • GeoRef
 • Academic Search Complete (EBSCO)
 • SpringerLink journals (Lecture Notes in Mathematics, Computer Science Library e-books)
 • Taylor & Francis Social Science & Humanities Library
 • JSTOR – Art & Sciences VI
 • Oxford Journals Online Full Collection
 • Beck Online CZ
 • Academic Search Ultimate
 • EconLit with Full Text
 • Taylor & Francis Science & Technology Library
 • IEEE/IET Electronic Library (IEL)
 • JSTOR – Art & Sciences II
 • BioOne1, BioOne 2
 • ACM Digital Library
 • IOPscience
 • Evidence-Based Medicine Reviews
 • American Mathematical Society Journals
 • Literature Online
 • ATLA religion Database with ATLA Serials
 • Web of Science
 • ScienceDirect Freedom Collection
 • GeoScienceWorld
 • American Association for Cancer Research Publications
 • American Physical Society e-Journals – kolekce APS ALL
 • Scopus
 • JSTOR – Art & Sciences I
 • UpToDate in medicine
 • SocIndex with Full Text
 • JSTOR – Art & Sciences III

Kromě těchto databází pak Knihovna FF UK mimo CzechElib nakupuje přístup k Oxford English Dictionary a pro rok 2018 máme z končícího projektu Informace přístup ke zdrojům:

 • BREPOLIS
 • Film Television Literature Index with Full Text
 • L’Anné philologique
 • Literature Resource Center
 • Thesaurus Linguae Graecae

Databáze s ukončeným přístupem

 • Přístup do multidatabáze ProQuest Central skončí 31. ledna 2018 (doporučujeme uživatelům případně vyexportovat uložené záznamy z osobních účtů).
 • Platforma pro přístup k elektronickým knihám Ebrary bude přístupná až do konce roku 2018 a od roku 2019 bude nahrazena srovnatelným zdrojem EBSCO E-book Academic Collection.

[1] Poznámka: Tučnou kurzívou jsou zdroje s garantovaným přístupem pro FF (tzv. páteřní zdroje nebo zdroje poptávané přímo naší fakultou), u ostatních zdrojů je nutné ověřit přístupnost pro uživatele z FF na Portálu elektronických zdrojů – http://pez.cuni.cz.  U zdrojů, které poptávaly jiné fakulty, závisí podmínky přístupu na licenčních podmínkách a tyto podmínky se mohou lišit.


Související články