Workshop výzkumné skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě a studentského filozofického spolku Praxis: Duch je kost

„Šáhneme vám na hlavičku,“ poznamenává Pécuchet k mladé ženě v jednom z dílů seriálu Byli jednou dva písaři podle slavné Flaubertovy předlohy. Pročpak chce sahat na hlavičku? „Řekneme vám, jaká jste,“ oznamuje vyděšené ženě, která namítá: „Já vím, jaká jsem.“ Vědec však správně dodává: „To se jen domníváte, že víte, jaká jste.“ I Hegel se obšírně zabývá vědou jménem lebkozpyt a v této souvislosti formuluje jeden ze svých památných výroků: Duch je kost. Pécuchet a jeho vědecký spolupracovník Bouvard však hrbolek dobra nenajdou.

Je tedy frenologie překonaná? Oficiálně ano. Ne však v případě, že pochopíme výraz překonání v hegelovském smyslu. Pak to znamená, že podobné úvahy mohou být dokonce subtilněji integrované v současném myšlení. Právě tomuto rozměru Hegelova výroku se chceme věnovat v jednotlivých příspěvcích. Spřízněných myšlenkových struktur si totiž můžeme všimnout např. v neurovědách a jejich úvahách o tom, kde jsou v mozku lokalizované mohutnosti ducha, jako hudební sluch či logické myšlení. Totéž ale platí i o každodenní mluvě, nebo ještě spíše našem zvyku odhadovat charakter podle vzhledu a obecné potřebě typizace vůbec, která snadno vyústí v předsudky či xenofobii.

Workshop organizuje výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě (Kreativní laboratoř, HRC) ve spolupráci se studentským filozofickým spolkem Praxis.

Setkání se uskuteční ve středu 1. 11. od 14:30 v AKC Husova 4a.

Anotace příspěvků budou postupně zveřejňovány ve facebookové události.

přednášející:

  • doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D. (ÚRS FF UK)
  • Tereza Matějčková, Ph.D. (ÚFAR FF UK)
  • prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (ÚČLK FF UK)
  • doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (ÚFAR FF UK)
  • Richard Cisler (student ÚFAR FF UK)

duchjekostlebky_rozpis_husova


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK