Archiv

Co je skutečné, je rozumné. Proběhne workshop reflektující kritiku a důsledky Hegelova výroku

Výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis pořádá 26. března workshop, jehož cílem je vysledovat ozvěny Hegelova výroku v rozličných oblastech ducha, od filosofie přes umění po oblast praktické filozofie a politiky.

Jak vypadaly středověké biografie? Na cyklus přednášek je zvána široká veřejnost

Cílem semináře je zobrazit podoby a formy, jichž ve středověku nabýval žánr biografie. Základní otázkou všech příspěvků je, co bylo pro středověkého člověka na lidském životě podstatné, co mu v jeho očích dávalo hodnotu a konstituovalo jeho smysl. Přednášky a diskuse budou vedeny v angličtině a konat se budou vždy ve čtvrtek od 17:30 do 19:00.

Citová rétorika: Jak budit, chápat a pojmenovávat emoce. Proběhne první mezinárodní konference organizovaná Kreativní laboratoří VOICE

Konference se uskuteční 30. listopadu – 2. prosince 2017 u příležitosti vstupu Univerzity Karlovy do Agence universitaire de la Francophonie. Akce je zaštítěna Jeho Excelencí Rolandem Galharaguem, velvyslancem Francie v České republice.

Byl zveřejněn záznam workshopu Duch je kost

Workshop organizovala výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě (Kreativní laboratoř, HRC) ve spolupráci se studentským filozofickým spolkem Praxis.

Workshop výzkumné skupiny Hegel v interdisciplinární perspektivě a studentského filozofického spolku Praxis: Duch je kost

Je frenologie překonaná? Oficiálně ano. Ne však v případě, že pochopíme výraz překonání v hegelovském smyslu. Hegelův výrok bude prozkoumán v rámci workshopu 1. listopadu.

Co způsobilo masivní šíření praslovanštiny? Odpovědi hledal mezinárodní seminář Jazykový kontakt a časní Slované

Seminář, který proběhl 19.–22. října, byl zaměřen na jednu z nejkontroverznějších otázek současných středověkých studií, což je mimořádně rychlá expanze slovanského jazyka (jazyků) napříč velkou částí Evropy v raném středověku. Další fází výzkumu bude snaha o širší a evropsky koncipovaný výzkumný projekt.

Výzkumná centra FF UK usnadní organizaci i získávání účelové podpory

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy připravila novou strukturu badatelské činnosti. Tři výzkumná centra mají pomoci propojit různorodé katedry, zvýšit konkurenceschopnost fakulty a také zlepšit postavení humanitního a sociálněvědního výzkumu.

Byl zveřejněn záznam z konference Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

Mezioborová konference, kterou ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy (Krize racionality a moderní myšlení) a studentským spolkem Praxis uspořádala Kreativní laboratoř FF UK, proběhla na FF UK 22.–23. května.

Byl zveřejněn program konference Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

Interdisciplinární konferenci, která proběhne 22.–23. května 2017, pořádá Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy a se studentským spolkem Praxis.

Prof. David Dunaway: Seminar Representing History: Don’t Write a Dissertation, Write a Book

PRIMUS Research Project in cooperation with the CUNI Institute for the Study of Strategic Regions (WG: Research of Collective Memory in European Semi-Peripheries) invite to lecture which will be held on 12 May 2017.