Archiv

Proběhne 8. ročník germanistické studentské konference PRAGESTT

Konferenci, které se koná ve dnech 23. a 24. 3. 2018, zahájí přednáška prof. Stefana Newerkly z vídeňské univerzity. V rámci doprovodného programu se uskuteční autorské čtení rakouské spisovatelky Karin Peshka.

Jak vypadaly středověké biografie? Na cyklus přednášek je zvána široká veřejnost

Cílem semináře je zobrazit podoby a formy, jichž ve středověku nabýval žánr biografie. Základní otázkou všech příspěvků je, co bylo pro středověkého člověka na lidském životě podstatné, co mu v jeho očích dávalo hodnotu a konstituovalo jeho smysl. Přednášky a diskuse budou vedeny v angličtině a konat se budou vždy ve čtvrtek od 17:30 do 19:00.

Studenti nederlandistiky dosáhli v uplynulém semestru několika významných úspěchů

Studenti magisterského oboru Nizozemský jazyk a literatura byli úspěšní v mezinárodních soutěžích a v překladatelské Soutěži Jiřího Levého.

FF UK navštívili velvyslanci severských zemí

Ve středu 14. 12. 2016 se na FF UK konala konference Česko-severské literární vztahy, před jejímž zahájením se velvyslanci setkali s paní děkankou a s představiteli Ústavu germánských studií FF UK a Skandinávského domu, z. s.