Archiv

CfP: Regions of Strategic Importance: geographical spaces, cultural and political constructs, and analytical tools

Do 20. května je možné zaslat abstrakty příspěvků na ustavující konferenci Institutu pro studium strategických regionů UK (Humanities Research Centers). Konference se uskuteční 7.–9. prosince 2017 na půdě UK.

issr

CfP do 12. 4.: Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení a se studentským spolkem Praxis vyhlašuje Call for Papers na mezioborovou konferenci.

voice

Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě

V rámci Týdne diverzity v úterý 11. a ve středu 12. dubna 2017 proběhne ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti.

clovek_hrc_130x90

(Vy)nalézat média. Rozhovor s Lorenzem Engellem a Josephem Voglem

HRC: Při příležitosti založení výzkumné skupiny Teorie/filosofie médií na FF UK budou Lorenz Engell a Joseph Vogl diskutovat s Kateřinou Krtilovou perspektivy reflexe médií. Diskuse se uskuteční 11. dubna v Goethe Institutu.

HRC_web

Byl zveřejněn program ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti

Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě proběhne v rámci Týdne diverzity 11.–12. dubna 2017.

clovek

V rámci činnosti HRC proběhne mezinárodní symposium spojené s výstavou Bezedno – Vilém Flusser a umění

Sympozium se uskuteční 7.–8. dubna 2017. Zaměří se na otázku kritické reflexe kultury, kterou určují nové (počítačové) technologie, ale také staré kulturní techniky písma, zobrazování či počítání formující vědění a vnímání.

HRC_web

CfP: Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení a se studentským spolkem Praxis vyhlašuje Call for Papers na mezioborovou konferenci.

voice

6. kolokvium Společnosti českých portugalistů

Společnost českých portugalistů ve spolupráci s Oddělením portugalistiky ÚRS FF UK a Institutem strategických regionů pořádá dne 17. února své 6. kolokvium. Program zahájí panelová diskuse Portugalština: úhly pohledu.

issr

V rámci činnosti HRC FF UK avizujeme dvě připravované konference Kreativní laboratoře

Kreativní laboratoř v roce 2017 připravuje konferenci Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře (22.–23. května) a La rhétorique de la vie affective: susciter, comprendre et nommer les émotions (podzim).

voice

Brasil 2017: setkání českých brazilianistů

CfP: Ve spolupráci Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií, Střediska ibero-amerických studií a Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy je vyhlášena výzva k účasti na semináři.

loga_webFF