Byl zveřejněn záznam z konference Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

Mezioborová konference, kterou ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy (Krize racionality a moderní myšlení) a studentským spolkem Praxis uspořádala Kreativní laboratoř FF UK, proběhla na FF UK 22.–23. května.

Seznam videí celé konference:

Jednotlivé příspěvky:

Zahájení konference a příspěvek Markéty Křížové.

Šárka Grauová: Srdečný člověk v uniformě.

Josef Vojvodík: „Stigmatizovat a zvěčnit hrůzu … proměnit ji v krásu“.

Tomáš Klír: Archeologická interpretace.

Martin Procházka: Smysly proti proporcím.

Diskuze na téma: „Racionalita – hodnoty, horizonty, horory“.

Libuše Heczková: Osamělost racionality Susan Sontagové.

Ondřej Dadejík: Život jako umění ve filozofii Johna Deweyho.

Eva Voldřichová-Beránková: „Už žádné vědou neprověřené metafory!“.

Vojtěch Kolman: Zmatky chovance Törlesse v oblasti iracionálních veličin

Petr Mareš: Hledání racionality v jazyce a při užívání jazyka.

Michal Peliš: (Racionální) rozhodování a krize racionality.

Tereza Matějčková: Minervina sova nevzlétá. O obtížích s filosofií dějin.

Tereza Havelková: Zvuk a hlas jako teoretická alternativa ..

Karel Thein: Racionalita. Vlastnost člověka nebo světa?

Záviš Šuman: Estetika francouzské raně novověké tragédie..

Tereza Hadravová: Racionalita jako hodnota ve filosofii emocí.

Juan Antonio Sánchez Fernández: Juan de Mairena adversus mathematicos.

Dora Poláková: Reflexe krize racionality v povídce hispanoamerického modernismu.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK