Archiv

Jak vypadaly středověké biografie? Na cyklus přednášek je zvána široká veřejnost

Cílem semináře je zobrazit podoby a formy, jichž ve středověku nabýval žánr biografie. Základní otázkou všech příspěvků je, co bylo pro středověkého člověka na lidském životě podstatné, co mu v jeho očích dávalo hodnotu a konstituovalo jeho smysl. Přednášky a diskuse budou vedeny v angličtině a konat se budou vždy ve čtvrtek od 17:30 do 19:00.

Proběhne mezioborové kolokvium medievistů FF UK Středověká komika

První pracovní setkání členů a spolupracovníků Centra pro studium středověku, otevřené platformy usnadňující interdisciplinární spolupráci medievistů na úrovni FF UK, proběhne 19. a 20. ledna.