Proběhne mezioborové kolokvium medievistů FF UK Středověká komika

Ve dnech 19. a 20. ledna 2016 proběhne na půdě FF UK (m. č. 104) první pracovní setkání členů a spolupracovníků Centra pro studium středověku (jde o nedávno zřízenou otevřenou platformu usnadňující interdisciplinární spolupráci medievistů na úrovni FF UK). Pracovníci a doktorandi třinácti fakultních kateder se během dvoudenního kolokvia zaměří na problém komiky, humornosti a smíchu ve středověku.

Kolokvium bude mít především diskusní charakter – cílem jednotlivých příspěvků je představení problémů a badatelských otázek vážících se k vybraným pramenům. Jeho stěžejní součástí bude debata, k níž jsou zváni všichni zájemci. Pro podnícení diskuse budou přípravné materiály (většinou jde o ukázky z pramenů či sekundární literatury, ale i obrázky či audionahrávky) předem zveřejněny na webových stránkách CSS.

Pro bližší informace, výchozí badatelské otázky, přípravné materiály k příspěvkům a detailní program lze konzultovat webové stránky kolokvia (přístupové heslo na vyžádání na mailové adrese komika.css@gmail.com).


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK