History & Generalism: Perpetrating Humanities inside of Assyriology

Český egyptologický ústav FF UK zve na přednášku dr. Setha F. C. Richardsona (University of Chicago), která se uskuteční dne 16. června od 14:00 v místnosti č. C419 (Český egyptologický ústav FF UK), Celetná 20, Praha 1.

Dr. Seth F. C. Richardson (University of Chicago) je absolventem Columbia University v New Yorku (Ancient Near Eastern Studies, 2002) a jako historik se zaměřením na starověký Přední východ se věnuje zejména politickým, sociálním a ekonomickým dějinám 2. tisíciletí př. n. l. Zvláštní pozornost věnuje bezpečnostním otázkám závěru starobabylónského období.

Abstract: This talk is really four talks in one – first as an introduction to the speaker’s recent work on different subjects. The presentation will include a study of didactic instructions from 3rd millennium Sumerian literature on “how to be a good citizen,” from a time when the state was still new; a look at the hidden economic function of slaves as credit instruments in 2nd millennium Babylonia; and a surprising transformation in concepts of distance in 1st millennium Assyria. But it is a fourth theme which frames the first three: a consideration of what it means to work as a generalist in disciplines and professions defined by specialization. What could critical, comparative, and speculative modes of generalist ancient-history work look like? What are the implications of generalism for specialization? Can we re-build a viable path towards a robust Humanities tradition in Ancient Near Eastern fields, and how? (And should we?)

Přednáška se uskuteční za podpory projektu GA ČR P401/12/G168 Historie a interpretace Bible a bude přednesena v anglickém jazyce.

Kontaktní osoba: Jana Mynářová (tel. 221 619 609, 603 147 965, jana.mynarova@ff.cuni.cz)

Seth_2017_pozvánka


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK