Děkanka jmenovala novou tajemnici Filozofické fakulty UK

Ke dni 12. května 2017 jmenovala doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, novou tajemnici Filozofické fakulty UK Ing. Michaelu Šolcovou. Ing. Šolcová má rozsáhlé zkušenosti z různých řídících pozic ve státní správě i v soukromém sektoru, uspěla v otevřeném výběrovém řízení a s jejím jmenováním vyslovil souhlas i Akademický senát FF UK.

Ing. Filip Malý po více než pěti letech ukončil působení ve funkci tajemníka FF UK na vlastní žádost; na fakultě zůstává na jiné pracovní pozici.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK