Děkanka jmenovala novou tajemnici Filozofické fakulty UK

FF UK_130x90

Ke dni 12. května 2017 jmenovala doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, novou tajemnici Filozofické fakulty UK Ing. Michaelu Šolcovou. Ing. Šolcová má rozsáhlé zkušenosti z různých řídících pozic ve státní správě i v soukromém sektoru, uspěla v otevřeném výběrovém řízení a s jejím jmenováním vyslovil souhlas i Akademický senát FF UK.

Ing. Filip Malý po více než pěti letech ukončil působení ve funkci tajemníka FF UK na vlastní žádost; na fakultě zůstává na jiné pracovní pozici.