Ústav pro archeologii se zapojuje do stavby archeoparku Čechy-Bavorsko

Česko-německý projekt „ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko. Chránit a sdílet společný kulturní prostor“ zahajuje svoji činnost. Do projektu je zapojen i tým doc. Miroslava Popelky z Ústavu pro archeologii FF UK, který v rámci projektu připravuje sérii přednášek a workshopů realizovaných přímo v parku.

Partnery ArchaeoCentra Čechy-Bavorsko jsou Západočeská univerzita v Plzni, Ústav pro archeologii FF UK, Univerzita Bamberg, Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Českého lesa v Tachově. Vedoucím partnerem je bavorský spolek Via Carolina e.V. se sídlem v Bärnau, který od r. 2010 provozuje aktuálně největší středověký archeopark v Německu – Historický park Bärnau-Tachov.

Projekt byl se všemi zúčastněnými partnery intezivně připravován více než rok. Jsem velmi rád, že byl schválen a věřím, že bude obohacením našeho společného česko-bavorského regionu,“ řekl předseda spolku Via Carolina Alfred Wolf. „Pomocí archeologie můžeme širokou veřejnost atraktivní formou seznámit se společnými česko-bavorskými kulturními kořeny a probudit tak zájem o naši společnou historii,“ doplnil archeolog projektu Stefan Wolters.

Hlavními cíli projektu jsou: Stavba ArchaeoDílny, která bude vybavena laboratoří, kancelářemi a výstavním prostorem a umožní žákům a studentům seznámit se s metodou experimentální archeologie, případně pozorovat archeology při práci. Dále zde budou prezentovány dvojjazyčné putovní výstavy. Stavba dvora Karla IV. formou archeologického experimentu za využití středověkých technik. Dvůr bude složen z kamenných staveb 14. století. Jeho kompletní dokončení se předpokládá v horizontu 15- 20 let. Organizace veřejně přístupného doprovodného programu – ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko uspořádá ročně desítky přednášek, seminářů a workshopů na téma společných dějin od pravěku po současnost.

Program bude realizován v Bärnau, Tachově a v Plzni. Katedra Archeologie středověku a novověku, která v projektu zastupuje Univerzitu Bamberg, již pracuje na koncepci „archeologického kufříku“, který – vybaven originálními nálezy, filmy, literaturou a dalším informačním materiálem – bude od letních měsíců tohoto roku zdarma k dispozici českým a německým školám v pohraničí. Od léta 2018 Univerzita Bamberg nabídne putovní česko-německou výstavu o Slovanech v Čechách a Bavorsku. Ta zažije premiéru v Barnau, dále pak bude vystavena v Plzni a Tachově. Jedním z centrálních projektových výstupů Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni bude Archeologický atlas. Společně s Ústavem pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, která projekt doprovází i z didaktického hlediska, nabídne i cyklus přednášek, seminářů a workshopů pro školy i širokou veřejnost. Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Českého lesa v Tachově projekt podpoří poskytnutím zázemí pro realizaci doprovodného programu, jakož i vlastním know-how.

Rozhovor o Archeocentru Čechy-Bavorsko v České televizi

Tisková zpráva

Pozvánka na nadcházející akce

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK