Cesta na Východ znovu ožívá

Po téměř čtyřleté pauze znovu vychází časopis NaVýchod, který hodlá popularizovat země střední, východní a jihovýchodní Evropy, Kavkazu a Střední Asie. Jeho stránky přinesou mnoho zajímavého o kultuře, historii, politice, cestování, kulinářství a dalších fenoménech.

Dovolujeme si vám představit obnovený časopis NaVýchod, který má za sebou již třináctiletou historii. Po delší pauze (od roku 2013) se časopisu ujal Východoevropský klub, který působí při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a udělal z něj svou platformu. Tištěný čtvrtletník se zaměřuje na dění na východ od nás, které nahlíží kriticky a bojuje tím proti dezinformacím a propagandě. Těšit se můžete na analýzy, komentáře, cestopisy, fotogalerie, glosy, recenze a občas i povídky nebo poezii.

Časopis navazuje na aktivity Východoevropského klubu a prolíná se s nimi. Spolek vznikl před dvěma lety. Spouštěcím mechanismem byla chuť informovat o regionu východní Evropy, Kavkazu, Střední Asie, případně Balkánu, eliminovat předsudky spojené s touto oblastí a ukazovat jak její problematické stránky, tak aspekty, které mohou lidi napříč různými jazyky a kulturami spojovat.

NaVýchod v osvětové misi pokračuje v tištěné podobě a věří, že tak osloví širší publikum než jen to, které se může aktivit na půdě Filozofické fakulty UK účastnit osobně. Cítíme, že v českém prostředí chybí periodikum, které by se zaměřovalo na země, jejichž důležitost roste zvláště v současné době, jež přeje záměrně šířeným polopravdám, či přímo lžím. Věříme, že články psané odborníky (máme mezi sebou historiky, filology, politology, sociology, kulturology, literární vědce a další) čtenářům poskytnou důvěryhodné a nezkreslené informace.

První číslo nazvané „Na východ od Berlína – nová studená válka?“ vyšlo 22. 2. 2017 a je k zakoupení v prodejně Kiwi (Jungmannova 23, Praha), v knihkupectví Karolinum (Celetná 18, Praha), na akcích pořádaných Východoevropským klubem nebo na základě ročního předplatného. V případě zájmu jsme schopni na vyžádání zaslat časopis poštou. Předplatné či jednotlivé výtisky objednávejte na e-mailu redakce@navychod.cz. Více informací nejen o obsahu aktuálního čísla najdete na facebookové stránce.

 

logo pozadíkontakt pro média:

e-mail: redakce@navychod.cz

šéfredaktorka: Galina Babak (+420 774 967 824; babakgalin@gmail.com)

Plakat.NaVychod.maket.arial


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK